OTWARTA AKADEMIA MENTORINGU – POZIOM „FUNDAMENTALS”

Program przeznaczony jest dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, dla menadżerów, którzy chcieliby pełniej przygotować się do pełnienia roli Lidera – Mentora w coraz trudniejszych i wciąż zmieniających się warunkach biznesowych. 
METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA Naszą propozycję stworzyliśmy tak, żeby zaangażować uczestników w rozwój, za który wezmą odpowiedzialność, a nabytą wiedzę i umiejętności będą mogli od razu zastosować w miejscu pracy.

Zakres obejmuje 6 modułów ( 4 moduły 2-dniowe i 2 x po pół dnia) –  łącznie 9 dni – 72 godziny szkoleniowe. Moduły organizowane są co dwa miesiące..

Potwierdzeniem nabycia nowych umiejętności – po zdaniu egzaminu – jest międzynarodowy Certyfikat OAM sygnowany przez Mind Partners i Profesora Davida Clutterbucka.

 

WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA I MODELE

 • Wykorzystywane modele: EMCCModel, Ustrukturyzowany Proces Superwizji akredytowany przez AoEC (Academy of Executive Coaching), a także model Roche Martin umiejętności Inteligencji Emocjonalnej.
 • Demonstracje – mistrzowska prezentacja kompetencji przywódczych przez Liderów – Mentorów
 • Przewaga Real-Play nad Role-Play
 • Obrazowe historie, metafory i studia przypadków
 • Zaangażowanie uczestników poprzez pracę z aktualnymi i do tej pory nierozwiązanymi zagadnieniami:
  • Praca w małych grupach i feedback od uczestników i mentorów (diady, triady)
  • Refleksja nad własnymi doświadczeniami (na kursie i poza nim)
  • Just-in-time learning (możliwość zastosowania wiedzy bezpośrednio po zakończeniu kursu)
 • Przygotowanie do stworzenia własnego modelu Lidera jako Mentora (kim jestem jako Lider i Mentor; jak działam, żeby być skutecznym w zarządzaniu zespołami, transferze wiedzy, przygotowaniu sukcesorów; co jest unikalnego w moim podejściu).

Jesteśmy dumni z naszych klientów