Lider

BUDOWANIE „STANU UMYSŁU NASTAWIONEGO NA DŁUGOOKRESOWY WZROST”

Opracowujemy programy rozwojowe wpływające na zmianę postaw  liderów („winning mindset”): wspieramy, stawiamy wyzwania  poprzez wprowadzanie w  doświadczanie wykraczające poza strefę komfortu.

Zapraszamy do krytycznego i twórczego myślenia po to, aby liderzy skutecznie  odnajdowali się w sytuacji permanentnej zmiany.

NASZE PROGRAMY ROZWOJOWE

OTWARTA AKADEMIA MENTORINGU – POZIOM “FUNDAMENTALS – „Styl przywódczy na nowe czasy“

Kompleksowy program rozwijający kompetencje TOP Liderów w zakresie wykorzystania mentoringowego stylu przywódczego:  zarządzania zespołami/ transferu wiedzy i przygotowywania sukcesorów.

Wsparcie merytoryczne: nasz Partner w Polsce na wyłączność – Profesor David Clutterbuck.

LIDERZY O MENTORINGU

 

 

OTWARTA AKADEMIA MENTORINGU – POZIOM “ADVANCED”

Wyższy poziom wtajemniczenia dla absolwentów OTWARTEJ AKADEMII MENTORINGU poziomu „fundamentals” – poszerzanie i pogłębianie wiedzy z zakresu mentoringowego stylu przywódczego.

Wsparcie merytoryczne: nasz Partner w Polsce na wyłączność – Profesor David Clutterbuck.

 

CROSS MENTORING – „wzajemna, skuteczna inspiracja biznesowa“

Program rozwojowy dla TOP Liderów przy współpracy z innymi organizacjami z różnych branż biznesowych.

 

TEAM/GROUP MENTORING – SZKOLENIE DLA LIDERÓW – „rozwijam się, więc jestem!“

Sprawdzona metoda pracy z grupami, zespołami opracowana przy współpracy z Profesorem Davidem Clutterbuckiem – światowej klasy ekspertem w rozwoju przywództwa. Uczestnicy dowiedzą się jak rozwijać grupy, zespoły stosując mentoringowy styl przywódczy.

 

TUTORIAL -„dziel się wiedzą i doświadczeniem!“ 

Program przygotowujący do objęcia roli Tutora – opracowany przy współpracy z Partnerem Biznesowym Mind Profesorem Davidem Clutterbuckiem

TRANSFORMACYJNY MENTORING PRZYWÓDCZY -„competing for the future“ 

Nasze autorskie podejście;  Łączy w sposób unikatowy elementy mentoringu Transformacyjnego i Przywódczego, co przekłada się na sukces biznesowy liderów.

MYŚLENIE KRYTYCZNE – „a „must have“ tool for strategic thinking“

Rozwój myślenia strategicznego jako przewaga konkurencyjna lidera na rynku: odejście od myślenia odtwórczego na rzecz kreowania rzeczywistości.

ROZWÓJ PQ – POSITIVE INTELLIGENCE -„build your PQ brain muscles to succeed“ 

Świadome budowanie pozytywnego nastawienia, zarządzanie emocjami celem zwiększenia skuteczności biznesowej.

FILOZOFIA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU LIDERÓW – „siła przeformułowań“

Metoda Sokratejska pracy rozwojowej z Liderem – oparta na dialogu i docenieniu innych punktów widzenia.

OUTPLACEMENT

MARKETING KREOWANIA KARIERY – „creating impactfull strategies“

Praca nad budowaniem własnego wizerunku biznesowego  z elementami coachingu i mentoringu rozwojowego.

DIAGNOSTYKA INDYWIDUALNA – „resources for sustained competitive advantage“


ECR – DIAGNOSTYKA INTELIGENCJI EMCJONALNEJ ROZWIJAJĄCA CECHY MENEDŻERSKIE I PRZYWÓDCZE

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój inteligentnego emocjonalnie i społecznie lidera.

 

RAPORT INTELIGENCJI EMOCJONLANEJ 360 STOPNI „ECR 360 MULTI-RATER REPORT”

„Rozwijam inteligencję emocjonalną i społeczną dzięki innym”.

DIAGNOSTYKA POTENCJAŁU LIDERA NA PODSTAWIE ANALIZY FILOZOFICZNEJ

Wykorzystanie wiedzy filozoficznej do zdefiniowania obszarów rozwojowych Lidera.

SELEKCJA KANDYDATÓW, TALENTÓW I NAJLEPSZYCH PRACOWNIKÓW Z WYKORZYSTANIEM INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

Skuteczny dobór kadry pracowniczej przy wykorzystaniu diagnostyki Inteligencji Emocjonalnej i Społecznej.

PROCES INFORMACJI ZWROTNEJ DLA PRZEŁOŻONEGO OD ZESPOŁU/ PODWŁADNYCH

Jak zwiększyć efektywność i wydajność współpracy w zespole poprzez wzajemne wspieranie swojego rozwoju?

Jesteśmy dumni z naszych klientów