OTWARTA AKADEMIA MENTORINGU – POZIOM „ADVANCED”

Warsztaty mają na celu poszerzenie  kompetencji liderów poprzez dalszą edukację, podnoszenie swoich umiejętności i chęć rozwoju.

Skierowana głównie dla Mentorów, którzy zdobyli podstawową wiedzę w zakresie  narzędzi i technik mentoringowych  oraz  mają doświadczenie w prowadzeniu sesji z Mentees.

Akademia obejmuje 5 modułów ( 9 dni warsztatowych).

Jesteśmy dumni z naszych klientów