Zespół

BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ ZESPOŁÓW – TO WIĘCEJ NIŻ OSIĄGANIE WYNIKU BIZNESOWEGO.

ROZWÓJ ZESPOŁÓW

Mind Partners jest organizacją katalizującą rozwój zespołów i organizacji. Zapraszamy Liderów i ich zespoły do tego, aby mieli swój znaczący wkład w świecie VUCA – Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous.
Przez ponad 10 lat wspieramy zespoły TOP mangerów w uzyskiwaniu wyjątkowych wyników biznesowych. Moduły rozwojowe koncentrują się na rozwoju indywidualnych cech przywódczych, przez budowanie odpowiedzialności za zespół po rozwój świadomości branżowej, sektorowej.

PRACA Z ZESPOŁAMI

SCENARIO PLANNING – STRATEGY FORECASTING – „robust adaptive strategies“

Wspólne sesje strategiczne – dzięki wiedzy pozyskanej na studiach w Oksfordzie i na paryskiej Haute Ecole de Commerce-  z Zarządami i Grupami Strategicznymi.

Celem jest  zdefiniowanie kierunków priorytetowego rozwoju. Wykorzystywane narzędzia to między innymi OXFORD SCENARIO PLANNING APPROACH.

video

WPROWADZANIE KULTURY MENTORINGOWEJ W ORGANIZACJI – „care to dare!“

Proponujemy interaktywne moduły warsztatowe nakierowane na własny rozwój w nowej roli (Mentora, Mentee) oraz na opanowanie podstawowego warsztatu kompetencji mentoringowo-coachingowych .

5 DYSFUNKCJI PRACY ZESPOŁOWIEJ – TEAM COACHING  – „competing on the edge“

Metoda opracowana na podstawie badań Patricka Lencionego – światowej sławy psychologa biznesu. Propozycja dla firm, które uznają, że  sukces organizacji zależy w dużej mierze od wydajnej pracy zespołowej.

DEBATA OKSFORDZKA – „poke the box!“ 

Wykorzystanie struktury debaty oksfordzkiej do rozwoju zespołu.

TEAM MENTORING Z WYKORZYSTANIEM PODEJŚCIA „AGILE” -„competing for the future 

Praca z zespołem przy wykorzystaniu symulacji zdarzeń stanowiących wyzwanie dla zespołu.

TEAM MENTORING Z WYKORZYSTANIEM BRYTYJSKIEJ DRAMY – „innovation in practice“

Innowacyjna metoda pracy z zespołem wykorzystująca twórczość jako narzędzie rozwoju zespołów.

TEAM COACHING Z WYKORZYSTANIEM TEAM DIAGNOSTIC MODEL (TDM)

Budowanie zintegrowanego i zmotywowanego zespołu na bazie amerykańskiego, sprawdzonego od wielu lat podejścia.

DIAGNOSTYKA ZESPOŁOWA – „resources for sustained competitive advantage“

Nasze diagnostyki koncentrują się na rozwoju, mają mocne podłoże naukowe i mają na celu zwiększenie/ utrzymanie  wysokich wskaźników biznesowych.

PIĘĆ DYSFUNKCJI PRACY ZESPOŁOWEJ 

Diagnostyka Patricka Lencionego – światowej sławy psychologa biznesu definiująca toksyny komunikacyjne w zespole.

TEAM DIAGNOSTIC MODEL (TDM)

Amerykańska diagnostyka skupiająca się na zdefiniowaniu kryteriów „high performing team vs low performing team”.

Jesteśmy dumni z naszych klientów