5 DYSFUNKCJI PRACY ZESPOŁOWEJ – TEAM COACHING

MODEL 5 DYSFUNKCJI ZESPOŁU został opracowany przez Patricka Lencioniego, na bazie jego wieloletniej współpracy z dyrektorami generalnymi i zespołami zarządzającymi i może być zastosowany przez każdego menedżera w każdym zespole.

Badania potwierdzają, iż dobrze funkcjonujące, wysoce wydajne zespoły są kluczowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej organizacji na rynku. Zbudowanie silnego zespołu jest możliwe i proste, o ile zarówno liderzy jak i pracownicy będą dbali o jego rozwój, będą uważni na zachowania i procesy zachodzące w zespole i adresowali na bieżąco wszystkie pojawiające się w nim dysfunkcje. Zarządzanie zachowaniami dysfunkcyjnymi hamującymi rozwój i sukces zespołu, ma znaczący wpływ na wynik biznesowy organizacji.

Charakterystyka modelu

U podstaw modelu leży założenie, że praca zespołowa wymaga diagnozowania, a także umiejętności systematycznej pracy, mającej na celu przezwyciężanie dysfunkcyjnych zachowań tak, aby współpraca była efektywna i cele osiągane.

Model definiuje 5 dysfunkcji pracy zespołowej blokujących efektywne działania zespołu. Diagnoza zespołu daje obraz tego, co w zespole dobrze funkcjonuje i co jeszcze zespół potrzebuje zmienić, aby stać się wysoce wydajnym zespołem.

5 dysfunkcji pracy zespołowej to:

1/brak zaufania
2/obawa przed konstruktywnym konfliktem
3/brak zaangażowania
4/unikanie odpowiedzialności
5/brak dbałości o wyniki

Podstawowy proces może być poszerzony o dodatkowe elementy takie jak:

Diagnostyka Inteligencji Emocjonalnej,
Team Diagnostic Model (Produktywność i Pozytywne Nastawienie)
Proces coachingowy wspierający lidera we wdrażaniu zmian

Jesteśmy dumni z naszych klientów