Referencje

Jak nas oceniają uczestnicy naszych szkoleń?

 

OTWARTA AKADEMIA MENTORINGU – POZIOM „FUNDAMENTALS”

Piotr Witczyński – Dyrektor Generalny Oracle Polska
„Z mojego punktu widzenia Akademia Mentoringu ma kilka bardzo istotnych zalet: umożliwia poznanie zasad i technik efektywnego mentoringu (co również przekłada się na moją współpracę z moimi podwładnymi); uzmysławia znaczenie emocji w relacjach, a także uczula na ich rozpoznawanie i zarządzanie nimi; ze względu na udział ludzi z różnych firm (i z różnym doświadczeniem) pojawia się świeże spojrzenie na wiele tematów; prowadzący są elastyczni, otwarci, posiadają wiedzę i charyzmę; sesje są prowadzone bardzo dynamicznie, na praktycznych przykładach, wymagają dużo wysiłku, ale dzięki temu mają rzeczywiste przełożenie na późniejszą pracę (z mentee i z podwładnymi).

Zdecydowanie najlepszy wybór w kontekście szkoleń w ciągu ostatnich kilku lat”.

 

TEAM COACHING

Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu, Raiffeisen Polbank
„Elastyczne podejście coachów Mind Partners umożliwiło dopasowanie programu i stylu prowadzenia warsztatu do potrzeb zarządu przed, a także już po rozpoczęciu procesu team coachingowego. Dzięki takiemu podejściu Zarząd zdecydował się współtworzyć pierwszy warsztat systemowy, tak aby odpowiadał na nagłe i ważne wyzwania biznesowe.
Coachowie Mind Partners wspierali zespoły w rozwoju w trakcie procesu team coachingowego prowadzonego w ramach trzech jednodniowych spotkań rozłożonych w czasie, z których pierwsze i ostatnie poprzedzone było unikalną diagnozą zespołu. Dzięki wykorzystaniu unikalnych narzędzi diagnostycznych: zespołowego oraz indywidualnego (INSIGHTS Discovery) uczestnicy programu poszerzyli swoją świadomość, natomiast coachowie mogli w znacznym stopniu dopasować program team coachingowy jeszcze przed jego rozpoczęciem.

Cały projekt przyniósł wymierne rezultaty, zauważalne u poszczególnych liderów, w zespołach i całej organizacji”.

 

CROSS MENTORING, BUDOWANIE KULTURY MENTORINGOWEJ

Wiesława Czarnecka-Stańczak , Dyrektor ds. Zarządzania Personelem,
Siemens Sp. z o.o.
„Wraz z innymi trzema organizacjami jesteśmy uczestnikami projektu cross-mentoringowego, w którym mentorzy i mentee mają możliwość pracy i jeszcze szerszej wymiany doświadczeń.
Jest to wyjątkowo inspirujące doświadczenie dostarcza zupełnie nowych punktów odniesienia i możliwości przyjrzenia się swoim wyzwaniom z „zewnętrznej” perspektywy nie tylko innego człowieka, ale i innej organizacji.”

„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy oraz jej efektów. Firma Mind Partners wykazuje wysokie zaangażowanie w projekty, a trenerzy są niezwykle profesjonalni, posiadają otwarte i kreatywne podejście, bardzo dobrze diagnozują potrzeby klienta
i wdrażają „uszyte na miarę” rozwiązanie. Szczególnie doceniamy podejście do budowania szkoleń i warsztatów oparte na doświadczaniu. Ich głównym celem było realne przećwiczenie umiejętności w zakresie budowania strategii programu mentoringu oraz prowadzenie rozmów rozwojowych. Szkolenia dla pracowników Działu Zarządzania Personelem były dodatkowo wzbogacone o diagnozę Inteligencji Emocjonalnej (ECR). Umożliwiła ona uczestnikom większy wgląd w siebie oraz wykorzystanie wiedzy o swoich mocnych stronach i obszarów do rozwoju w codziennym funkcjonowaniu biznesowym.

Mind Partners w moim przekonaniu bardzo świadomie i skutecznie realizuje swą misję szerzenia idei mentoringu i inspirowania szerokiego kręgu ludzi z różnych środowisk”.

 

TRANSFORMACYJNY MENTORING PRZYWÓDCZY

Michał Krygier – Unilever Baltics, Finance Manager
„Współpracę z Mariolą Czechowską-Frączak, Dyrektorem Zarządzającym Mind Partners, oceniam na najwyższym poziomie. Podczas rocznego programu „Excel-rator – Liderzy przyszłości” poruszaliśmy wiele aspektów dot. pracy na wysokim szczeblu menadżerskim – przywództwo, rozwijanie zespołów, strategia organizacyjna, inteligencja emocjonalna, i wiele innych. Z całą pewnością obecnie lepiej jestem przygotowany do pracy na wysokich stanowiskach w organizacji oraz lepiej rozumiem wyzwania lidera. Spotkania z P. Mariolą podczas indywidualnych sesji coachingowych to nie tylko biznes – ale także konstruktywne spojrzenie na samego siebie. Szczerze polecam współpracę”.

 

TEAM COACHING – 5 DISFUNCTIONS OF THE TEAM – 5 DYSFUNKCJI PRACY ZESPOŁOWEJ

Łukasz Januszewski, Członek Zarządu, Raiffeisen Polbank
„W związku z integracją banków Raiffeisen Bank Polska S.A. i Polbank EFG S.A., zwróciliśmy się do Mind Partners o przygotowanie programu dla Liderów zespołu odpowiedzialnego za koordynację i wdrożenie projektu integracyjnego.
Celem programu było dalsze udrożnienie komunikacji, dookreślenie ról, zweryfikowanie wspólnych celów. Jednym z elementów wdrożonego programu był team coaching w oparciu o diagnostykę i model „5 Dysfunkcji pracy zespołowej” P. Lencioniego.
Warsztat ten pomógł zrozumieć członkom zespołu jaka jest wspólna wizja, dysfunkcje i blokady stojące na drodze do realizacji tej wizji i co mogą zrobić, aby zwiększyć skuteczność i zmaksymalizować pożądany efekt.
Rekomenduję firmę Mind Partners i reprezentującą ją Mariolę Czechowską-Frączak zespołom i liderom, których celem jest zwiększenie efektywności zespołowej i pełna realizacja zdefiniowanych ambitnie celów biznesowych”.

 

TEAM COACHING Z WYKORZYSTANIEM TEAM DIAGNOSTIC MODEL (TDM)

Maciej Noga, Dyrektor Marketingu, Grupa Pracuj Solutions Sp. z o.o.
„W wyniku przeprowadzonej diagnostyki oraz warsztatów według modelu TEAM DIAGNOSTIC MODEL zaobserwowaliśmy pozytywne zmiany – integrację zespołu, zdefiniowanie wspólnych celów, wypracowanie zasad i standardów współpracy. Wpłynęło to na wzrost poczucia bezpieczeństwa i pewności oraz zmianę percepcji zespołu z „MY-WY” do perspektywy „MY”. Ostatecznym rezultatem stało się zbudowanie zintegrowanego i wydajnego zespołu”.

 

BUDOWANIE KULTURY MENTORINGOWEJ

Małgorzata Jastrzębska, Dyrektor ds. Personalnych, Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
„Współpraca pomiędzy Grupą Sanofi a firmą Mind Partners rozpoczęła się w 2012 roku i trwa do dnia dzisiejszego, a obejmuje wprowadzenie do organizacji kultury mentoringowej.
O wyborze firmy Mind Partners jako partnera do współpracy zaważyły w szczególności takie elementy jak, dogłębne rozpoznanie ówczesnych potrzeb i oczekiwań oraz pełen profesjonalizm w podejściu do planowanego projektu.
Na szczególną uwagę zasługuje osoba Pani Marioli Czechowskiej-Frączak, która jako nasz partner merytoryczny, a także trener i jednocześnie mentor, wywarła ogromny wpływ na zakres naszego Programu Mentoringowego.
Dodatkowo jakość wsparcia merytorycznego oraz sposób pracy Pani Marioli, jej kreatywne podejście, a także inspirowanie Działu HR i Mentorów, powodują, że ta współpraca jest dla nas bardzo satysfakcjonująca.

Podsumowując, nasze dotychczasowe doświadczenia z firmą Mind Partners, pozwalają zdefiniować ją jako profesjonalną i rzetelną, a tym samym rekomendujemy współpracę innym organizacjom”.

 

 

Jesteśmy dumni z naszych klientów