WPROWADZANIE KULTURY MENTORINGOWEJ W ORGANIZACJI

Tworząc ten program skoncentrowaliśmy się na zastosowaniu metod wykorzystujących uczenie się poprzez doświadczenie nastawione zarówno na rozwój kompetencji jak i chęć do rozwoju własnej osoby.
Proces uczenia się jest opracowany w sposób umożliwiający uczestnikom własną integrację różnych jego aspektów: poszerzonej samoświadomości, nabytych umiejętności, wiedzy (teorii i modeli) oraz doświadczenia praktycznego. Integrujemy dwa podejścia metodologiczne – naukę poprzez strukturę (gotowe wzorce i modele) i naukę poprzez doświadczenie.
Program obejmuje:
1/Warsztaty dla przyszłych mentorów.
Uczestnicy poznają narzędzia, które umożliwią im przeprowadzenie pełnego procesu mentoringowego z mentee.
2/Superwizje dla mentorów.
Superwizja rekomendowana jest dla mentorów prowadzących aktywne procesy.
3/Przygotowanie do roli mentee.
Zapoznanie się z podstawami mentoringu oraz definiowanie obszarów rozwojowych do pracy mentoringowej.
4/ Szkolenia dla przedstawicieli departamentu HR i innych zdefiniowanych wspólnie interesariuszy programu.
Podczas warsztatu odpowiemy sobie na pytanie: Jak rozwijać kadrę wspierającą z zakresu prowadzenia i zarządzania procesem mentoringu w organizacji?

Jesteśmy dumni z naszych klientów