PIĘĆ DYSFUNKCJI PRACY ZESPOŁOWEJ – FIVE DYSFUNCTIONS OF THE TEAM

Diagnostyka jest przeprowadzana online w języku angielskim. Jej głównym celem jest określenie punktu wyjścia – mocnych stron zespołu i obszarów do rozwoju. Wyniki diagnostyki są przedstawione w formie raportu i są wykorzystane w pracy podczas warsztatów.

Jesteśmy dumni z naszych klientów