Lider w ramach

Wystawa „Lider w ramach” to próba połączenia światów na pozór odległych od siebie. Przywództwo należy do świata biznesu. Tworzenie sztuki natomiast zakodowane jest społecznie jako służba, posłannictwo i misja. Czy więc artysta może być liderem? Zdecydowanie tak, podobnie jak lider, który może stać się artystą. Twórca staje się przywódcą, bo kreuje i komentuje nasz świat, daje impuls, o którym mówi Dorota Łacek-Gorczyca. Trzeba znaleźć tylko dobrą przestrzeń, w której znajdzie się miejsce na spotkanie, dialog i przepływ synergii. Takim miejscem jest Galeria Mind.

 

Otwarciu wystawy towarzyszyło spotkanie z Piotrem Witczyńskim, wiceprezesem Oracle Consulting na temat „Co stanowi o sukcesie lidera XXI wieku?”.

DOROTA ŁACEK-GORCZYCA – urodzona w Lublinie. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom na Wydziale Grafiki (1991) w Pracowni prof. A. Pietscha oraz Formy Użytkowe, wystrój wnętrz – PLSP w Lublinie. Współtwórca „Teatru Sytuacji” w Krakowie.

Prace Doroty Łacek-Gorczycy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie oraz w licznych kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. W swoim dorobku posiada 9 spektakli/performance´ów teatralnych oraz stałe ekspozycje malarstwa i rzeźby.

W ramach decyntryzmu artystka wprowadza na płótnie rytm dnia i nocy, odkrywając przed odbiorcą świat widzialny i ukryty. Dzięki zastosowaniu luminoforu obraz ma dwa oblicza. Decentryzm jest dla artystki oczywistym językiem sztuki, opartej na postrzeganiu rzeczywistości realnie istniejącej, ukazanej czytelnie, celowo i nieprzypadkowo niedopowiedzianej, która otwiera bramy wyobraźni. Obraz decentrystyczny bezwzględnie posiadać musi trzy elementy równie istotne: proces twórczy, dzieło i odbiorcę – jak mówi sama artystka.

www.gorczyca.art.pl

 

NIEBIESKI ROBI KRESKI (Igor Rudziński) urodzony 1985 w Warszawie. Malarz i twórca street-art. Stworzył oryginalny styl nazwany „Niebieskizm”. Pracuje na płótnie, ścianach i materiałach recyklingowych. Jego surrealistyczne postacie straszą, rozśmieszają i komentują rzeczywistość. Istotny jest dla niego proces twórczy, a nie samo dzieło sztuki. Możliwość dzielenia się artysty z widzem żywą akcją artystyczną daje właśnie street-art, którą uprawia od 13 roku życia.

„Przez lata ograniczałem moją sztukę do bardzo wąskiej grupy osób, ale postanowiłem udostępnić ją szerszej publiczności biorąc udział w wystawach oraz w spektaklach, gdzie mogłem improwizować, komponować obraz do muzyki na żywo. Dziś uważam się za artystę nieskategoryzowanego jeśli chodzi o styl, formę, narzędzia lub koncepcję sztuki”.

www.niebieskirobikreski.tumblr.com
www.facebook.com/niebieskirobikreski

ZAPRASZAMY!
17 września 2012 r.

www.estede.org
www.mindpartners.pl

Jesteśmy dumni z naszych klientów