XIII edycja Otwartej Akademii Mentoringu – ZAPRASZAMY

Jesienią 2019 ruszamy z kolejną edycją Akademii Mentoringu – programem, który rozwija kompetencje TOP Liderów w zakresie zarządzania zespołami, transferu wiedzy,i przygotowywania sukcesorów i zastosowania wiedzy w Mentoringowym Stylu Przywódczym.
OAM przeznaczona jest dla wyższej kadry kierowniczej – dla menadżerów, którzy chcą lepiej przygotować się do pełnienia coraz bardziej złożonych funkcji w zmieniających się warunkach biznesowych. Metody stosowane w Akademii nastawione są zarówno na rozwój kompetencji w zakresie zarządzania zespołami, transferu wiedzy , przygotowywania sukcesorów, jak i na poszerzanie samoświadomości uczestników.
Zakres obejmuje 6 modułów ( 4 moduły 2-dniowe i 2 x po pół dnia) – łącznie 9 dni – 72 godziny szkoleniowe. Moduły organizowane są co 4-6 tygodni.
Potwierdzeniem nabycia nowych umiejętności – po zdaniu egzaminu – jest międzynarodowy Certyfikat OAM sygnowany przez Mind Partners i Profesora Davida Clutterbucka.

Jesteśmy dumni z naszych klientów