TEAM MENTORING Z WYKORZYSTANIEM BRYTYJSKIEJ DRAMY

Proces oparty na doświadczaniu (optymalny sposób uczenia się przez osoby dorosłe), poszerzaniu perspektyw, wykorzystaniu kreatywnych technik.
Ułatwiają one eksplorację trudnych tematów, generowanie innowacyjnych rozwiązań. Uczestnicy są między innymi zapraszani do wejścia w role „z życia wzięte” na wspólnie zdefiniowany temat, zasadny z punktu widzenia rozwoju zespołu.

„KARTY RÓL”
Uczestnicy poznają tę technikę poprzez bezpośrednie wejście w doświadczenie. Następnie następuje omówienie i refleksja, gdzie w pracy zawodowej zdobyta wiedza i doświadczenie mogą zostać wykorzystane.

Potem następuje dalsza eksploracja poprzez ekspercką analizę przy wykorzystaniu techniki „Płaszcza eksperta”.

„PŁASZCZ EKSPERTA”
Ideą tego podejścia jest zaproszenie uczestników do wcielenia się w role zespołu ekspertów, któremu składa się zamówienie rozwiązania jasno zdefiniowanego problemu. Metoda uczy dyskusji, negocjacji i kompromisu, podejmowania decyzji, które łączą, a nie dzielą. Stymuluje do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Jest dobrym bodźcem do kreatywnego realizowania treści programowych.

„STYMULATORY”
Podczas warsztatu wykorzystywane są także elementy pracy z przedmiotami, które jak sama nazwa wskazuje stymulują do poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań i wyciąganie wniosków „jak przeżyte doświadczenie przekłada się na moje, prawdziwe wyzwania w miejscu pracy”.

Jesteśmy dumni z naszych klientów