5 Dysfunkcji Pracy Zespołowej

5 Dysfunkcji Pracy Zespołowej – czyli budowanie wysoce wydajnego zespołu poprzez zarządzanie dysfunkcjami.  Proponujemy warsztat, którego celem jest przeprowadzenie grupy menedżerów  przez proces budowania wzajemnych relacji opartych na zaufaniu, otwartości, wspólnych wartościach i osiąganiu efektywnych wyników biznesowych. Zbudowanie silnego zespołu jest możliwe i proste, o ile zarówno liderzy jak i pracownicy będą dbali o jego rozwój, będą uważni na zachowania i procesy zachodzące w zespole i adresowali na bieżąco wszystkie pojawiające się w nim dysfunkcje.

Program składający się z kilku warsztatów i diagnostyki jest kompleksowy. Budujemy go w oparciu o Państwa potrzeby jak i nasze doświadczenie. Pokazuje ono, że budowanie wzajemnych pozytywnych relacji w zespole, które przyczynią się do wzrostu efektywności zespołu potrzebuje czasu, podczas którego członkowie zespołu będą mogli zatrzymać się, aby przedyskutować wyzwania, które pojawiają się na ich drodze.

Model  5 Dysfunkcji Pracy zespołowej  opracowany przez Patricka Lencioniego, oparty jest na założeniu, że zespół tworzą ludzie, którym towarzyszą wrodzone dysfunkcje. Praca zespołowa wymaga umiejętności systematycznego diagnozowania i przezwyciężania dysfunkcyjnych tendencji zachowań, tak aby efektywnie współpracować i osiągać założone cele.

Warsztaty rozwojowe przyniosą korzyści na poziomie organizacji jak i poszczególnych uczestników.

Korzyści dla organizacji:

  • Podniesienie innowacyjności;
  • Poprawa relacji wewnątrz zespołu;
  • Wzmocnienie postawy do działania i uczenia się ;
  • Poprawa podejmowanych decyzji poprzez bardziej wielostronną ich analizę. Każdy zgłoszony pomysł, pogląd zasługuje co najmniej na rozważanie zgodnie z zasadą „Tak, i..”;
  • Podniesienie motywacji uczestników i lepsza ich współpraca między sobą;
  • Kaskadowanie „dobrych praktyk” w dół struktur organizacji.

Korzyści dla uczestników:

  • Podniesienie świadomości emocji występujących w niespodziewanych sytuacjach oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z nimi w trakcie tych sytuacji;
  • Pogłębienie umiejętności słuchania i uważności na to co dzieję się w trakcie niespodziewanych wydarzeń;
  • Nabycie postawy akceptującej pomysły innych ludzi i budowania na nich nowych bardziej innowacyjnych rozwiązań;
  • Podniesienie umiejętności komunikacyjnych wynikające ze zrozumienia różnic osobowościowych.

Jesteśmy dumni z naszych klientów